Dumident tim

U stomatološkoj ordinaciji DumiDent rade lekari specijalisti sa velikim i dugogodišnjim iskustvom.

Aleksandra Đorđević – Mladenović, Dr stom. spec.

Specijalista ortopedije vilica (ortodont)

Dr Aleksandra Đorđević - Mladenović

Rođena je 1978. godine u Nišu gde je završila Stomatološki fakultet 2004. godine. Specijalizaciju iz oblasti ortopedije vilica završila je na Stomatološkoj klinici u Nišu 2012. godine. U ordinaciji DumiDent radi od 2006. godine. Aktivno je učestvovala na više naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu iz različitih oblasti stomatologije.

U okviru stručnog usavršavanja završila je kurseve iz oblasti bezmetalne keramike, endodoncije i oralne hirurgije. Privržena je deci i kao specijalista ortopedije vilica opredelila se prvenstveno za rad sa decom.

Pored prevencije od najranijeg detinjstva, sanacije mlečnih zuba, zalivanje fisura, bavi se i korekcijom ortodontskih nepravilnosti vilica i zuba, kako aktivnim pokretnim ortodontskim aparatima, tako i efikasnim fiksnim protezama sa klasičnim (metalnim) i estetskim (invisible) bravicama.

Milosav Đorđević, Dr stom. spec.

Specijalista opšte stomatologije

Dr Milosav Đorđević

Ceo svoj radni vek posvetio je stomatologiji i ima 42 godine radnog iskustva. Završio je Stomatološki fakultet u Nišu kao i specijalizaciju iz oblasti opšte stomatologije. Svoju karijeru započeo je 1975. godine u Beogradu.

Radio je u svim ambulantama opštine G.Han i zdravstvenim stanicama Novo Selo, Ćele Kula i Rasadnik.

U Domu zdravlja Niš radi od njegovog osnivanja narednih 18 godina nakon čega otvara privatnu stomatološku ordinaciju ”DumiDent” 1993. godine gde radi i danas. Kao specijalista opšte stomatologije pruža usluge iz svih oblasti stomatologije: od jednostavnih sanacija zuba i plombiranja najsavremenijim materijalima poslednje generacije, lečenja zuba, ekstrakcije (vađenje) zuba, do nameštanja izgubljenih zuba krunicama i mostovima (metalo – keramičkim i bezmetalnim), klasičnim (parcijalnim i totalnim) i wizil (skeletiranim) protezama.

Dr Marina Stojković

Doktor stomatologije

Dr Marina Stojković, stomatolog

Dr Marina Stojković je pažljiva, posvećena i odgovorna doktorka stomatologije, uvek spremna da dobro sasluša pacijenta, predloži i sprovede adekvatan plan terapije.
U stomatološkoj ordinaciji DumiDent radi kao opšti stomatolog sa posebnim akcentom na dečiju stomatologiju i savremeni pristup lečenja zuba tj. mašinsku endodonciju.
Završila je brojne kurseve iz oblasti estetske stomatologije i mašinske endodoncije, iz kojih bi izdvojili:

  • Iz oblasti restaurativne stomatologije poseduje – Sertifikat za završeni hands on kurs– The Kerr Restoratives “Harmonization of composite fillings and dental tissue to achieve perfect restoration” by Maciej Mikolajczyk DDS, PhD; Sertifikat za završenu edukaciju i hands on kurs II klasa prvoklasno u Beogradu, Edukativni centar Tomorrow tooth, predavač dr Stevan Kopanja.
  • Iz oblasti endodoncije (lečenje kanala korena)- sertifikat za završen hands on kurs Crni Labud Endodoncije u Beogradu, Edukativni centar Tomorrow tooth, predavač dr Stevan Kopanja.
  • Iz oblasti protetike – sertifikat za završenu edukaciju i hands on kurs “Prep impress workout” u Beogradu, Edukativni centar Tomorrow tooth, predavač dr Siniša Kovačević.


Dr Marina je vrlo strpljiva u radu sa decom i posvećena deci, pa je zato je naši najmlađi pacijenti obožavaju.

Marija Albijanić

Stomatološka sestra

Marija Albijanić - stomatološka sestra

Završila je srednju Medicinsku školu u Nišu – odsek Stomatološka sestra 2014. godine.

Asistira lekarima u svim fazama rada kako bi pružili pacijentu što kvalitetniju uslugu. Omogućava svakom pacijentu apsolutno sterilno radno polje i brne se za konformnost i udobnost pacijenta.