Metalo-keramičke krune

metalo-keramicke krune

Iako su bezmetalne krune sve popularnije, metalo-keramičke krune predstavljaju standard u stomatologiji dugi niz godina.

Osnova ovih kruna je od metala koja u vidu kapice prekriva zub, a metal se prekriva sa više slojeva keramike do postizanja adekvatnih estetskih efekata.

Adekvatno napravljene metalo-keramičke krune su veoma otporne, štite zube koji su ispod njih i u saradnji sa profesionalnom zubnom tehnikom koju nudimo u našoj ordinaciji, postižu se odlični estetski rezultati.